Privacyverklaring

Privacy Policy inzake Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing en om deze reden zijn er een aantal wijzigingen/toepassingen met betrekking tot mijn administratie van gegevens.

Verwerken van gegevens mbt. klanten
Uiteraard hecht ik veel waarde aan het zorgvuldig omgaan met uw gegevens, deze te beschermen en zodende uw privacy te waarborgen. U mag ten alle tijden mijn administratie inzien met betrekking tot uw gegevens. Voor een goede administratie kan het zijn dat ik de navolgende gegevens van u in mijn administratie heb staan (voor zover bekend):

 • • Naam
 • • Adres, postcode, woonplaats
 • • Geboortedatum
 • • Geslacht
 • • Email
 • • Telefoonnummer

Voor het geval dat een client jonger is dan 18 jaar, heb ik ook gegevens van de wettelijke vertegenwoordiger van desbetreffende client.

In enkele gevallen en puur indien noodzakelijk heb ik door middel van een afgenomen anamnese aantekeningen gemaakt die belangrijk zijn voor mijn diensten. Dit kunnen gegevens zijn alszijnde blessure(‘s), operaties of (lichamelijke) ongemakken/beperkingen.

Verwerken van gegevens mbt. leveranciers of opleiders
Uiteraard hecht ik veel waarde aan het zorgvuldig omgaan met de gegevens van mijn zakenrelaties, deze te beschermen en zodende uw privacy te waarborgen. U mag ten alle tijden mijn administratie inzien met betrekking tot uw gegevens.

De navolgende gegevens van leveranciers en/of opleiders worden enkel en alleen verwerkt en opgeslagen ten behoeve van het betalen van mijn financiële verplichtingen:

 • • Naam bedrijf
 • • Vestigingsadres en/of postadres, postcode, vestigingsplaats
 • • Contactpersoon
 • • Nummer KvK
 • • Emailadres
 • • Telefoonnummer(s)

De gegevens die mij bekend zijn, worden opgeslagen in mijn financiële administatie.

Algemeen
Sinds 1 januari 2018 is mijn gehele (financiele) administratie ondergebracht bij een extern bedrijf. Dit bedrijf, waarmee ik een verwerkersovereenkomst heb afgesloten op 24 mei 2018, maakt gebruik van een online platform. Sinds die tijd verwerk ik alle gegevens die mij bekend zijn en welke schriftelijk zijn verwerkt in dit platform. De gegevens worden bewaard zolang dit (financieel) noodzakelijk is.

De administratie en alle gegevens zijn afgeschermd met een paswoord wat enkel en alleen bekend is bij mij persoonlijk.

Als Fitcoach Allan van Alten ben ikzelf verantwoordelijk voor het verwerken van uw persoonsgegevens of bedrijfsgegevens. Indien u na het doornemen van deze verklaring vragen heeft, mag u contact opnemen met mij.

Ik verklaar hierbij dat ik geen persoonsgegevens doorgeef aan andere partijen behalve aan mijn bovengenoemde (financiële) gegevensverwerker.

× Hoe kan ik je helpen?